Развој на концепт за методологија за изведба на контрола за енергетска ефикасност приспособено за медицински установи

Име на клиентот: Светска здравствена организација; Потекло на финансирање: Светска здравствена организација; Датум (почеток/крај): 2013 година; Детален опис на проектот: Развој на концепт за методологија за изведба на контрола за енергетска ефикасност приспособено за медицински установи  

Проект за греење и вентилација на гаражен простор

Име на клиентот: КонАртис Датум (почеток/крај): 05-09/2002 07-10/2003 Детален опис на проектот: Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К1. Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К2. Тип на обезбедени услуги: ·         Надзор на инсталација на системот за […]

Дијагностички мерења со анализа на потенцијалот за ЕЕ во основни школи, градинки и општински објекти во Македонија

[:en]Coming soon![:MK]Име на клиентот: Општини во РМ, УСАИД, Град Скопје, УНДП Датум (почеток/ крај): 01/2007 – 2011 Детален опис на проектот: Дијагностички мерења на следниве објекти: 12 општински згради под надлежност на градот Скопје, меѓу кои и средните училишта, културни центри, библиотеки, јавните комунални претпријатија, Зоолошката градина Скопје, Универзална сала, музеи; ОУ “Св Кирил и […]

Енергетски контроли и енергетска ефикасност во згради – 6 месечна специјализирана обука за Агенција за енергетика на Република Македонија

[:en]Coming soon![:MK]Име на клиентот: АЕРМ Датум (почеток/ крај): 12/2008 до 06/2009 Име на партнери: Машински факултет Скопје Детален опис на проектот: Обука за членовите на АЕРМ како и еден учесник од Министерството за економија. Програмата за работа беше реализирана од страна на овластени обучувачи, професори и доктори на науки, вработени од МАЦЕФ и Универзитетот. Секој […]

Национална стратегија за енергетска ефикасност до 2020 година; Развој на првиот Национален акциски план за енергетска ефикасност; Едукациона јавна кампања

Име на клиентот: IRG/ASE Датум (почеток/ крај): 03/2009 до 09/2010 Име на партнери: International Resource Group и Alliance  to Save Energy Детален опис на проектот: Под американско-грчката економска и трговска соработка комисија, Американската агенција за меѓународен развој и Грчката помош, преку нивните имплементациони екипи од IRG, заедно со Алијансата за заштеда на енергија и Центарот […]

Ублажување на ефектите од климатските промени врз здравјето на луѓето

[:en]Coming Soon![:MK]Име на клиентот: Светска здравствена организација Датум (почеток/ крај): 03-05/2010; 07-10/2011 Детален опис на проектот: Врз основа на брза енергетска контрола на голем број на клинички центри во Македонија, детална енергетска контрола е извршена на 2 клинички центри во Гостивар и Штип.  Предложени се мерки за за ЕЕ и ОИЕ. Предвидени се  инсталација на […]

Акциски план за одржлива енергија за Град Скопје – „ Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје”

Име на клиентот: Град Скопје Потекло на финансирање: ГИЗ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 05/2011 Име на партнери: РЕГЕА Хрватска Детален опис на проектот: Градовите Загреб, Сараево, Подгорица и Скопје го започнаа регионалниот проект ” Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје ” […]

Проценка на потенцијалот за енергетска ефикасност во објекти

Име на клиентот: Австриска амбасада во Македонија, Халк Банка Датум (почеток/ крај): 06-08/2010; 02-03/2011 Детален опис на проектот: Енергетска контрола на резиденцијата на Амбасадата на Република Австрија во Република Македонија Енергетска контрола на управната зграда на ИК банка, сега Халк Банка Македонија Тип на обезбедени услуги: Подготовка на енергетска контрола која опфаќа: Технички опис на […]

УНДП обука на општините

Име на клиентот: УНДП Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 10/2010 Детален опис на проектот: “Ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор” Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) му помага на Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на проектот “Ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската […]

Подготовка на 3 годишна Програма за енергетска ефикасност, едногодишен Акционен план за енергетска ефикасност и енергетски контроли на 17 објекти

Име на клиентот: Општина Центар Датум (почеток/ крај): Јануари -Мај 2011 Детален опис на проектот: Врз основа на детални енергетски контроли на 17 објекти и анализа на улично осветлување  се подготви 3-годишна Програма за енергетска ефикасност. Врз основа на две сценарија, предложен е  едногодинен Акционен план за енергетска ефикасност во рамките на финансиските можности на […]