WIDE THE SEE

Сончевата енергија е чиста и безбедна. Секогаш достапна и бесплатна: причините за употреба на сончевата енергија за топлински потреби се многубројни. Во некои земји во Европската унија, како што се Грција и Австрија, употребата на сончевата енергија за греење и добивање на топла вода е широко распространета. Но, во некои земји помалку се користи. Проектот […]