„Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа“

Здружението МАЦЕФ во месец јуни започна со реализација на проектот изработка на „Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември, Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје со сите придружни спортски содржини во комплексот, Здравствен дом – Поликлиника Букурешт, ПЕТ Центар и други објекти“-финансиран од Министерството за здравство на Република Македонија. Во изминатиот месец МАЦЕФ активно работеше на дефинирање на моменталната состојба на потрошувачката на енергија во споменатите објекти и утврдување на вкупниот енергетски потенцијал на когенеративната постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа.

Posted in Енергетика, Енергетска ефикасност, Референци, Стратешки документи.

Саше нема био за сега