Линкови до документите за работењето на МАЦЕФ:

Годишен извештај за работењето на МАЦЕФ-2022

Годишен извештај за работењето на МАЦЕФ-2021

Годишен извештај аз работењето на МАЦЕФ-2020

Годишен финансиски извештај на МАЦЕФ за 2022

Годишен финансиски извештај на МАЦЕФ за 2021

Годишен финансиски извештај на МАЦЕФ за 2020


Scroll to Top