ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАТИ

Документација за енергетски контроли се однесува на процесот на креирање и одржување на документација која ги прикажува мерките за енергетска контрола што се спроведуваат во згради, објекти или системи. Оваа документација може да вклучува планови за управување со енергија, спецификации за опрема, дневници за одржување и податоци за користење на енергија и друго.

Scroll to Top