кампањи

Како дел од нашите напори за унапредување на енергетската ефикасност, во минатото реализиравме неколку кампањи. Овие кампањи имаат за цел да ги едуцираат и охрабрат луѓето да усвојат поодржливи практики во нивниот секојдневен живот.

Scroll to Top