ОБУКИ И ПРОМОЦИИ


обуки

Обуката за усовршување на енергетски контролори
Прв циклус – јули 2017
– Втор циклус – септември 2017
– Трет циклус – октомври/ноември 2017
– Четврт циклус – декември 2017
– Петти циклус – јануари 2018

„Климатски промени, енергија и транспорт – намалување наCO2 емисиите од градскиот превоз во Македонија“
Корисник:
Претставници од компаниите за градски превоз и инструктори за возење од автошколи
Клиент: Австриска Агенција за Енерегтика, 2018

ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ 2016,
Хотел Арка: Обука за раководни лица од институциите кои се раководени од град Скопје
Свечена сала на Град Скопје: Придонес кон смалување на климатските промени

Кампања за штедење на енергија наменета за мали и средни претпријатија и претпријатија-големи потрошувачи на енергија-ЕКОС
Клиент:
Министерството за економија, 2016

Зајакнување на институционалните капацитети на Агенцијата за енергетика на Република Македонија,
Клиент: ИПА – EuropeAid, 4-6.2015

Обука на персоналот на АЕРМ за примена на методологијата Bottom-Up и Top-Down за пресметка на заштеда на енергија,
Клиент:
Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 11-12.2015

Обуката на енергетски контролори
-Прв циклус – 10.3-8.4.2014
– Втор циклус – 23.9.-7.10.2014
– Трет циклус – 30.1-3.3.2015

Обука за овозможување на локалната администрација на 5 општини самостојно да ги подготви потребните документи во секторот за структурата и програмите за енергетска ефикасност и изработка на годишни планови,
Клиент: УНДП и 5 општини, 5.2012-1.2013

Поттикнување за примена на мерките за ЕЕ на медицинскиот персонал во болниците,
Клиент: World Health Organization – Програм: Заштита на здравјето од климатски промени, 3.2012

Обука за енергетски ревизори –
Клиент: ENSI од Норвешка, 3.2010 март – 2.2011 

Обука за енергетска ефикасност на 8 Регионални центри за економски развој,
Клиент: УНДП, 3-4.2011

Обука за енергетски контролори за сопствени потреби
Клиент: УНДП, 3-4.2010

Обука за енергетски контролори за АЕРМ
Клиент: Агенција за енергетика, 4-5.2009

„Намалување на енергетскиот буџет за Град Скопје“ – Курс за обука на градската администрација за воспоставување и ажурирање на енергетска база на податоци за згради и улично осветлување под надлежност на Град Скопје, вклучително и ЕЕ ревизии на две згради, Клиент: град Скопје, 8. 2008 – 2.2009

Енергетска база на општини, обука за претставници на општините – Чаир, Ресен, Кочани, Берово, Аеродром;
11. 2007-1.2008

Енергетска ефикасност во училишта, 6 училишта во 6 општини
Клиент: USAID Primary Education Project, 2007

Обука за тренери на енергетски контролори
Клиент: ENSI, 2005-2006

 „Енергетска ефикасност – Мерка за намалување на енергетската сиромаштија во општините“ Скопје, Кавадарци, Маврово и Кочани, 4 панел дискусии, 2004

„Енергетска ефикасност и општински трошоци“ ; Општини Скопје, Маврово, Кавадарци и Кочани
2003 гПРОМОЦИИ

„НЕДЕЛА НА ЕНЕРГЕТИКА МАКЕДОНИЈА 2013“, во периодот од 11 до 18 Септември.
Стручната дебата „УСОГЛАСЕНОСТ НА ЗАКОНИТЕ СО ПОДЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА (правилници, проекти/елаборати, овластувања/лиценци, надлежност)“
Конференција „Енергија и енергетско искористување на отпад, како дел од европскиот проект „РЕСЕЕтиес“,
Тркалезна маса „Усогласеност на законите со подзаконската регулатива (правилници, проекти/елаборати, овластувања/лиценци, надлежност“
Отворен ден за граѓаните под мотото „Енергетски одржливо и почисто Скопје

Обука на медицински персонал за управување со систем на соларни колектори  во Болниците Штип и Гостивар
Клиент:
Светска здравствена организација, 2011

НЕДЕЛА НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНА КАРПОШ, 2013
Планирани проекти во Програма за енергетска ефикасност 2013-2015
Презентација на проектите за гасификација во општина Карпош
Топлификација инжинеринг
Отпад како енергија – Одделение за животна средина
Енергетска ефикасност како пристап во урбанистичко планирање 
Енерегетска ефикасност во резиденцијалниот сектор 

ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТИКА 2011,
Меѓународна конференција: „Ние инвестиравме во ЕЕ објекти – А ВИЕ?“
Дебата: „Идејни проекти наспроти реализирани проекти“

ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТИКА 2010, локација Скопски Саем – Групација Ера
Тркалезна маса:„Со подобрена законска регулатива и бизнис клима до поголеми инвестиции во енергетиката“,
Трибина:  „Може да се обезбеди финансирање – Но, што им е потребно на инвеститорите?“

ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТИКА 2009,  поддржан од Фондот за отворено општество на Светска банка, Австриската агенција за развој и ГТЗ. 2009

ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТИКА  2008,  Организатор – соработка со МАНУ, Агенција за енергетика на Република Македонија. 4-дневен настан, меѓународна конференција, отворен ден-информативен штанд за граѓаните, предавање на Универзитетот Американ колеџ, работилница за енергетска ефикасност за наставници во градинка.

ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТИКА 2007 , Изложба на производители на соларни панели. 4-дневен настан со меѓународна конференција.
Први конкурси за Најдобра енергетски ефикасна општина 2007 година.

Пилот проект за градинка – Рационално користење на водата и енергијата, 2007

Интелигентно користење на електрична енергија“ во основните училишта,
Клиент: ЕВН Македонија, 2007

ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТИКА 2006. Презентација на достигнувања придружена со учество на брендирани компании како Philips, Trane, Weishaupt, Weisman, Siemens, Jarnforsen и Fonko. Над 200 присутни.

НЕДЕЛАТА НА ЕНЕРГЕТИКА 2004 година. Изложби и 5-дневни курсеви вклучувајќи меѓународни работилници, семинари, форуми и панел дискусии заедно со презентација на опрема за ЕЕ и дијагностички уреди. Над 250 учесници присуствуваа на настаните.

Учество на 1 и 2 меѓународен саем за енергија, посветен на ефикасна, еколошка и економична техника, технологија и опрема, во 2003 и 2004 година.

Ефикасно управување со енергија и вода за пиење – соработка со НВО, Меѓународна работилница MACEF RENEUER во Струга, 2002


Scroll to Top