ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Тимот на МАЦЕФ во 2018 година изработи програма за Енергетска ефикасност на општината.

Scroll to Top