ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Тимот на МАЦЕФ во 2021 година изработи програма за Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на општината

Scroll to Top