ПРОМОЦИИ

Од градинка, а потоа и во училиштата, децата ги информираме за придобивките од користењето на обновливите извори на енергија и мерките за штедење на енергијата. Организираме јавни промоции за да ги информираме граѓаните кои мерки им се достапни во секојдневниот живот и каде да најдат соодветни апарати за секојдневно користење. Со тоа да придонесат во семејниот буџет и да ја заштитат животната средина.

Scroll to Top