Учество на саеми

НВО Саем – форум на граѓанското општество во Македонија, во соработка со ПроАктива и ЕкоЕнергија од Кавадарци, 2005

Meѓународен саем за енергетика, 6-10.4.2004

НВО Саем – форум на граѓанското општество во Македонија,
20 -22. 11. 2003

Meѓународен саем за енергетика, 3-7.6.2003

Придружна сесија со промоција на мерки за енергетска ефикасност


Scroll to Top