ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КОНТРОЛОРИ ВО УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИЈА

Почитувани овластени енергетски контролори,Периодот на важење на вашите Овластувања за ЕК поминува, или ќе помине во кус рок.Со преодните одредби во Законот за ЕЕ предвидено е на вашите ОВЛАСТУВАЊА ЗА ЕК да им се продолжи валидноста т.е. да добиете нова лиценца со важност до 31.05.2021.За да ја искористите оваа можност и по електронски пат да […]

Изработка на програма за енергетска ефикасност на Град Скопје

Целта на овој проект е изработка на три годишна програма за енергетска ефикасност на Град Скопје за периодот од 2018 до 2020 година. Програмата вклучува 41 објект (образовни институции, јавни и културни институции, возен парк, јавно осветлување) и ќе даде план за реконструкција на истите. Проектот се очекува да заврши во декември 2017 година.

Регионална Конференција: Заштеда на енергија – Обработка на податоци

На 6ти јули 2017 година во Скопјесе одржа конференцијата „Заштеди на енергија – Обработка на податоци“, како дел од Хоризонт 2020 проектот мултЕЕ, организирана од МАЦЕФ, ГИЗ и Агенција за енергетика на Република Македонија. Конференцијата се организира во време кога енергетиката зазема најважно место во агендите на земјите во светот, а за Македонија има особено […]