Изработка на програма за енергетска ефикасност на Град Скопје

Целта на овој проект е изработка на три годишна програма за енергетска ефикасност на Град Скопје за периодот од 2018 до 2020 година. Програмата вклучува 41 објект (образовни институции, јавни и културни институции, возен парк, јавно осветлување) и ќе даде план за реконструкција на истите. Проектот се очекува да заврши во декември 2017 година.

Развој на концепт за методологија за изведба на контрола за енергетска ефикасност приспособено за медицински установи

Име на клиентот: Светска здравствена организација; Потекло на финансирање: Светска здравствена организација; Датум (почеток/крај): 2013 година; Детален опис на проектот: Развој на концепт за методологија за изведба на контрола за енергетска ефикасност приспособено за медицински установи  

Проект за греење и вентилација на гаражен простор

Име на клиентот: КонАртис Датум (почеток/крај): 05-09/2002 07-10/2003 Детален опис на проектот: Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К1. Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К2. Тип на обезбедени услуги: ·         Надзор на инсталација на системот за […]

Дијагностички мерења со анализа на потенцијалот за ЕЕ во основни школи, градинки и општински објекти во Македонија

[:en]Coming soon![:MK]Име на клиентот: Општини во РМ, УСАИД, Град Скопје, УНДП Датум (почеток/ крај): 01/2007 – 2011 Детален опис на проектот: Дијагностички мерења на следниве објекти: 12 општински згради под надлежност на градот Скопје, меѓу кои и средните училишта, културни центри, библиотеки, јавните комунални претпријатија, Зоолошката градина Скопје, Универзална сала, музеи; ОУ “Св Кирил и […]

Енергетски контроли и енергетска ефикасност во згради – 6 месечна специјализирана обука за Агенција за енергетика на Република Македонија

[:en]Coming soon![:MK]Име на клиентот: АЕРМ Датум (почеток/ крај): 12/2008 до 06/2009 Име на партнери: Машински факултет Скопје Детален опис на проектот: Обука за членовите на АЕРМ како и еден учесник од Министерството за економија. Програмата за работа беше реализирана од страна на овластени обучувачи, професори и доктори на науки, вработени од МАЦЕФ и Универзитетот. Секој […]

Национална стратегија за енергетска ефикасност до 2020 година; Развој на првиот Национален акциски план за енергетска ефикасност; Едукациона јавна кампања

Име на клиентот: IRG/ASE Датум (почеток/ крај): 03/2009 до 09/2010 Име на партнери: International Resource Group и Alliance  to Save Energy Детален опис на проектот: Под американско-грчката економска и трговска соработка комисија, Американската агенција за меѓународен развој и Грчката помош, преку нивните имплементациони екипи од IRG, заедно со Алијансата за заштеда на енергија и Центарот […]

Ублажување на ефектите од климатските промени врз здравјето на луѓето

[:en]Coming Soon![:MK]Име на клиентот: Светска здравствена организација Датум (почеток/ крај): 03-05/2010; 07-10/2011 Детален опис на проектот: Врз основа на брза енергетска контрола на голем број на клинички центри во Македонија, детална енергетска контрола е извршена на 2 клинички центри во Гостивар и Штип.  Предложени се мерки за за ЕЕ и ОИЕ. Предвидени се  инсталација на […]

Акциски план за одржлива енергија за Град Скопје – „ Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје”

Име на клиентот: Град Скопје Потекло на финансирање: ГИЗ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 05/2011 Име на партнери: РЕГЕА Хрватска Детален опис на проектот: Градовите Загреб, Сараево, Подгорица и Скопје го започнаа регионалниот проект ” Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје ” […]

Проценка на потенцијалот за енергетска ефикасност во објекти

Име на клиентот: Австриска амбасада во Македонија, Халк Банка Датум (почеток/ крај): 06-08/2010; 02-03/2011 Детален опис на проектот: Енергетска контрола на резиденцијата на Амбасадата на Република Австрија во Република Македонија Енергетска контрола на управната зграда на ИК банка, сега Халк Банка Македонија Тип на обезбедени услуги: Подготовка на енергетска контрола која опфаќа: Технички опис на […]

УНДП обука на општините

Име на клиентот: УНДП Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 10/2010 Детален опис на проектот: “Ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор” Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) му помага на Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на проектот “Ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската […]