Проект за греење и вентилација на гаражен простор

Име на клиентот: КонАртис Датум (почеток/крај): 05-09/2002 07-10/2003 Детален опис на проектот: Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К1. Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К2. Тип на обезбедени услуги: ·         Надзор на инсталација на системот за […]

Акциски план за одржлива енергија за Град Скопје – „ Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје”

Име на клиентот: Град Скопје Потекло на финансирање: ГИЗ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 05/2011 Име на партнери: РЕГЕА Хрватска Детален опис на проектот: Градовите Загреб, Сараево, Подгорица и Скопје го започнаа регионалниот проект ” Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје ” […]

„Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа“

Здружението МАЦЕФ во месец јуни започна со реализација на проектот изработка на „Физибилити студија за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија, топлинска енергија за греење и техничка пареа ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември, Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје со сите придружни спортски содржини во комплексот, […]