Ублажување на ефектите од климатските промени врз здравјето на луѓето

[:en]Coming Soon![:MK]Име на клиентот: Светска здравствена организација Датум (почеток/ крај): 03-05/2010; 07-10/2011 Детален опис на проектот: Врз основа на брза енергетска контрола на голем број на клинички центри во Македонија, детална енергетска контрола е извршена на 2 клинички центри во Гостивар и Штип.  Предложени се мерки за за ЕЕ и ОИЕ. Предвидени се  инсталација на […]

Акциски план за одржлива енергија за Град Скопје – „ Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје”

Име на клиентот: Град Скопје Потекло на финансирање: ГИЗ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 05/2011 Име на партнери: РЕГЕА Хрватска Детален опис на проектот: Градовите Загреб, Сараево, Подгорица и Скопје го започнаа регионалниот проект ” Градење капацитети за управување со енергијата во градовите Загреб, Подгорица, Сараево и Скопје ” […]

Подготовка – изработка на елаборати – техничка документација од областа на енергетската ефикасност за потребите на Центарот за развој на Вардарски плански регион

Име на клиентот: Вардарски плански регион Датум (почеток/ крај): Јули -Септември 2011 Име на партнери: ВИНТ доо Детален опис на проектот: Основната задача на овој проект беше да се спроведе енергетска контрола на 7 објекти во 5 општини кои припаѓаат во Вардарскиот плански регион. Врз основа на енергетските контроли на објекти да се определат оптималните […]

WeBSEFF: Програма на ЕБОР/ЕУ за финансирање на одржлива енергија за Западен Балкан

Име на клиентот: E3 International Потекло на финансирање: ЕБОР Датум (почеток/ крај): 2010/2012 Детален опис на проектот: Целта на WeBSEFF- Програмата за финансирање на одржлива енергија за Западен Балкан – е да се обезбеди финансирање на локалните индустриски МСП (на “задолжувачи”) за индустриска енергетска ефикасност и (мали) проекти за обновлива енергија за земјите од Западен […]