Програми за енергетска ефикасност и енергетски контроли

МАЦЕФ има направено повеќе од 10 програми за енергетска ефикасност и повеќе од 150 енергетски контроли на објекти со повеќе намени (резиденцијални, образовни, индустриски објекти, болници, административни простории итн.) Програма за енергетска ефикасност на општина Центар Во општина Центар постои значителен потенцијал за зголемување на енергетската ефикасност во општинските објекти како што се училиштата, административните […]

Обуки

Видови обуки: Прв степен – Oбука на администрацијата на локалната самоуправа за Законски обврски кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа и Законот за енергетика : основни обврски од сектор на  енергетската ефикасност во јавните објекти и уличното осветление – можност за намалување на општинскиот буџет за енергија Втор степен – Обука на администрацијата на […]

Дијагностички мерења

Градежни и технолошки процеси МАЦЕФ располага со мерни уреди за вршење на енергетски контроли како и дијагностички мерења со кои прецизно може да се утврди следното: контрола на топлинска пропустливост на градежни објекти преку дијагностичко снимање со термовизиска камера континуирано регистрирање на температура и влажност на воздух со data logers континуирано регистрирање на температура на гасови, […]