Изработка на програма за енергетска ефикасност на Град Скопје

Целта на овој проект е изработка на три годишна програма за енергетска ефикасност на Град Скопје за периодот од 2018 до 2020 година. Програмата вклучува 41 објект (образовни институции, јавни и културни институции, возен парк, јавно осветлување) и ќе даде план за реконструкција на истите. Проектот се очекува да заврши во декември 2017 година.

Регионална Конференција: Заштеда на енергија – Обработка на податоци

На 6ти јули 2017 година во Скопјесе одржа конференцијата „Заштеди на енергија – Обработка на податоци“, како дел од Хоризонт 2020 проектот мултЕЕ, организирана од МАЦЕФ, ГИЗ и Агенција за енергетика на Република Македонија. Конференцијата се организира во време кога енергетиката зазема најважно место во агендите на земјите во светот, а за Македонија има особено […]

RePublic_ZEB English

For more information, contact us @ macef@macef.org.mk Македонска верзија About the project Article 9 of the Energy Performance of Building Directive (EPBD) introduced the concept of “nearly Zero-Energy Buildings” (nZEB): “…by 31 December 2020, all new buildings are nearly zero- energy buildings; and after 31 December 2018, new buildings occupied and owned by public authorities are […]

ЕКОС – Развој на енергетски конкурентно и одржливо стопанство

ЕКОС е кампања на Министерството за економија на Република Македонија која има за цел практично да укаже дека има голем потенцијал за штедење на енергија кај малите и средни претпријатија (МСП). Статистиката укажува дека потрошувачката на енергија особено кај  производните МСП има голем удел во вкупните трошоци на ниво на претпријатие кои го намалуваат профитот и влијаат на конкурентноста на производот или услугата. Преку ‘домаќинско’ раководење со потрошувачката на енергија во фирмите може да се […]

GGF – Green for Growth Fund

Голем дел од вашиот профит отпаѓа на трошоци за енергија? Одговорот е во GGF – Green for Growth Fund! Искористете ја можноста и направете добар потег за вашиот бизнис, заштедете пари, намалете емисија на CO2 гасови и природата ќе ви биде благодарна! Од неодамна на пазарот во Македонија достапни се Еко кредит… за физички лица […]

REACH – Намалување на потрошувачката на енергија со менување на навиките

ЗА ПРОЕКТОТ: Енергетската сиромаштија не треба да биде проблем, ние треба само да делуваме кон нејзино намалување и отстранување. Целта на REACH е да придонесе за намалување на енергетската сиромаштија на практично и структурно ниво. Со овој проект сакаме да ги поттикнеме енергетско сиромашните домаќинства да преземат активности за намалување на сопствената потрошувачката на енергија […]

MultEE

Општата цел на multEE е да се подобри квалитетот на следење на мерките за енергетска ефикасност и заштедите на енергија и хиерархиското ниво на реализацијата (monitoring). Оваa oпштата цел се очекува да се постигне преку две под-цели: (1) Воведување на иновативни пресметковни случаи во (Botom-Up) Oддоле-Нагоре методологија за да се обезбеди правилно оценување на влијанието […]

GGF – Green for Growth Fund! Зелените ЕКО и ЕКО плус кредитите на Халкбанк

Во месец август соработката помеѓу МАЦЕФ и ХАЛКБАНКА, во однос на реализација на ГГФ Проектот во Република Македонија, продолжи со истиот интензитет како и во изминатиот период. На 11.08.2015 претставници од МАЦЕФ и ХАЛКБАНК беа на информативен состанок во фабриката Благој Ѓорев во Велес, со цел утврдување на можноста за искористување на поволностите кои ги […]

Streetlight EPC

Поттикнување на договори за енергетски карактеристики при проекти за реконструкција на улично осветление 01.04.2014-01.04.2017 Досега, во повеќето европски региони, договори за гарантирање на енергетски карактеристики (ДГЕК) не биле во можност значително да се развијат. Освен заради некои законски пречки, ова се должи на недостаток на разбирање и доверба во ДГЕК , отсуството на искусни ЕСКО […]

RePublic_ZEB

За повеќе информации, контактирајте не на: macef@macef.org.mk English Version За проектот Членот 9 од Директивата за енергетски карактеристики (EBPD) го претстави концептот на „близу нула-енергетски објекти„ (nZEB): „… до 31 Декември 2020, сите нови објекти се близу нула-енергетски објекти; и после 31 декември 2018, новите објекти, во сопственост или користење од страна на јавните власти […]