Енергетски контроли и енергетска ефикасност во згради – 6 месечна специјализирана обука за Агенција за енергетика на Република Македонија

[:en]Coming soon![:MK]Име на клиентот: АЕРМ Датум (почеток/ крај): 12/2008 до 06/2009 Име на партнери: Машински факултет Скопје Детален опис на проектот: Обука за членовите на АЕРМ како и еден учесник од Министерството за економија. Програмата за работа беше реализирана од страна на овластени обучувачи, професори и доктори на науки, вработени од МАЦЕФ и Универзитетот. Секој […]

Ублажување на ефектите од климатските промени врз здравјето на луѓето

[:en]Coming Soon![:MK]Име на клиентот: Светска здравствена организација Датум (почеток/ крај): 03-05/2010; 07-10/2011 Детален опис на проектот: Врз основа на брза енергетска контрола на голем број на клинички центри во Македонија, детална енергетска контрола е извршена на 2 клинички центри во Гостивар и Штип.  Предложени се мерки за за ЕЕ и ОИЕ. Предвидени се  инсталација на […]

УНДП обука на општините

Име на клиентот: УНДП Датум (почеток/ крај): 06/2010 до 10/2010 Детален опис на проектот: “Ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор” Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) му помага на Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на проектот “Ублажување на климатските промени преку подобрување на енергетската […]

Обуки за енергетски контролори – две обуки (првата во март 2010 и втората во Јули 2008 – Април 2009).

Име на клиентот: 1) УНДП 2) Општини (Центар, Карпош, Сарај, Гевгелија) Потекло на финансирање: 1)  УНДП 2)  Норвешката влада и УНДП Датум (почеток/ крај): 1)06/2010-2012 2)03/2005 до 02/2006 Име на партнери: ЕНСИ – Норвешка, Машински Факултет Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј Детален опис на проектот: Обука за членови избрани од УНДП.   Програмата за работа […]

Поддршка во имплементација на Одржливи ЕЕ заеми – Фонд Зелено за развој

Име на клиентот: Oppenheim Asset Management Services Потекло на финансирање: Фонд Зелено за развој Датум (почеток/ крај): 03/2011 – во тек Детален опис на проектот: Поддршка во имплементација на Одржливи ЕЕ заеми  Мисијата на Фондот е да се придонесе во форма на јавно-приватно  партнерство со слоевит ризик / структура на враќање, за подобрување на енергетската […]