Дијагностички мерења со анализа на потенцијалот за ЕЕ во основни школи, градинки и општински објекти во Македонија

[:en]Coming soon![:MK]Име на клиентот: Општини во РМ, УСАИД, Град Скопје, УНДП

Датум (почеток/ крај): 01/2007 – 2011

Детален опис на проектот:

Дијагностички мерења на следниве објекти:

  • 12 општински згради под надлежност на градот Скопје, меѓу кои и средните училишта, културни центри, библиотеки, јавните комунални претпријатија, Зоолошката градина Скопје, Универзална сала, музеи;
  • ОУ “Св Кирил и Методиј”, Општина Кисела Вода;
  • ОУ “Љубен Лапе” и “Георги Пулевски”, Општина Аеродром;
  • ОУ “Св Кирил и Методиј”, Општина Тетово;
  • Градинка “Раде Јовчевски Корчагин”, Општина Центар;
  • управната зграда на Општина Кавадарци;

Тип на обезбедени услуги:

Посетата на зграда за проценка на постоечката состојба на објектот и неговите системи;

Термовизиски мерења на сите објекти,

Долготрајни контролни мерења  на условите во објектите (температура и влажност), пред и по реконструкција

Анализа на резултатите од мерењата.

Верификација на заштеди на енергија финансиски трошоци

Подготовка на Елаборат / Извештај кој ги содржи сите горенаведени анализи;[:]

Posted in Енергетска ефикасност, Референци.

Саше нема био за сега