Проект за греење и вентилација на гаражен простор

Име на клиентот: КонАртис

Датум (почеток/крај): 05-09/2002 07-10/2003

Детален опис на проектот:
Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К1.

Надзор на инсталација на систем за греење и вентилација на гаражен простор во повеќестанбена зграда К2.

Тип на обезбедени услуги:
·         Надзор на инсталација на системот за греење во станбениот дел од зградата

·         Надзор на инсталација за топлинска потстаница, поврзана со градскиот централен систем за затоплување

·         Надзор на изградба и инсталирање на систем за вентилација

·         Надзор на изградба и инсталирање на систем за вентилација за заштита од пожар во подземен гаражен простор

Posted in Енергетика, Енергетска ефикасност, Референци.

Саше нема био за сега