Развој на концепт за методологија за изведба на контрола за енергетска ефикасност приспособено за медицински установи

Име на клиентот: Светска здравствена организација;

Потекло на финансирање: Светска здравствена организација;

Датум (почеток/крај): 2013 година;

Детален опис на проектот: Развој на концепт за методологија за изведба на контрола за енергетска ефикасност приспособено за медицински установи

 

Posted in Енергетска ефикасност, Референци.