Изработка на програма за енергетска ефикасност на Град Скопје

Целта на овој проект е изработка на три годишна програма за енергетска ефикасност на Град Скопје за периодот од 2018 до 2020 година.

Програмата вклучува 41 објект (образовни институции, јавни и културни институции, возен парк, јавно осветлување) и ќе даде план за реконструкција на истите.

Проектот се очекува да заврши во декември 2017 година.

Posted in Енергетска ефикасност, Проекти, Стратешки документи, Тековни проекти.

Саше нема био за сега