Контакт

Поставете ни прашање!


За општини:
Ве интересира да најдете помош во подготвување на програми за енергетска ефикасност? Или повеќе информации околу специфични делови на програмите и акциските планови?

За инвеститори:
Информации за потврди за енергетски карактеристики на објекти, енергетски контроли и Сертификати

За мали и средни претпријатија:
Поддршка за спроведување на мерки за енергетска ефикасност со можност за наоѓање на извори за финансирање

Постави прашање

Адреса: Никола Парапунов 3а/52, Скопје
Телефони: 02 3090 178; 02 3090 179 Факс: 02 3090 179

e-mail: macef@macef.org.mk

https://macef.org.mk