ОБУКА за усовршување на енергетски контролори

Учесниците ќе добијат примерок од Упатство за користење на МВП софтвер и објеснување за пресметка на 40 мерки за енергетска ефикасност развиени преку multEE ЕУ проект.

2. ЦЕНА: 16 000 денари. 10% попуст за втор и трет учесник од иста работна организација

3. Пријава до 13ти декември 2017 г. до 17 часот, со приложена пополнета пријава, копија од извршена уплата.

Документите се испраќаат електронски на: macef@macef.org.mk ; kd@mi.mk

по пошта ул. Н.Парапунов 3а/52-1, Скопје, или во просториите на МАЦЕФ (на истата адреса).

Дополнителни информации на: 02 3090 178, 070 22 85 77, и на електронската пошта.

Документи:
ПОКАНА
ПРИЈАВА