RePublic_ZEB

За повеќе информации, контактирајте не на: macef@macef.org.mk English Version За проектот Членот 9 од Директивата за енергетски карактеристики (EBPD) го претстави концептот на „близу нула-енергетски објекти„ (nZEB): „… до 31 Декември 2020, сите нови објекти се близу нула-енергетски објекти; и после 31 декември 2018, новите објекти, во сопственост или користење од страна на јавните власти […]