Добредојдовте

на официјалната веб-страна на

Центарот за енергетска ефикасност на македонија – МАЦЕФ

зошто мацеф?

БИДЕЈЌИ НУДИМЕ КВАЛИТЕТНА УСЛУГА И СТРОГО ПОЧИТУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ

БИДЕЈЌИ СМЕ ПРЕПОЗНАТЛИВА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

БИДЕЈЌИ ИМАМЕ БОГАТО ИСКУСТВО И СМЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ И ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

БИДЕЈЌИ НЕ СМЕ ПОВРЗАНИ СО НИТУ ЕДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОПРЕМА ИЛИ ТРГОВЕЦ

БИДЕЈЌИ КОРИСТИМЕ ДИЈАГНОСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА ПРИ РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА

БИДЕЈЌИ ИМАМЕ ГОЛЕМО ПЕДАГОШКО ИСКУСТВОНОВОСТИ
>547

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ НА ОБЈЕКТИ

>210

енергетски сертификати на згради

>160

Обучени енергетски контролори

>24

програми за енергетска ефикасност


Scroll to Top