Дијагностички испитувања

2020

Oпределување на степенот на загадување од парна котелска постројка со дијагностички мерења, ФРОТИРКА АД Компани , ноември 2020

2011

АД Пивара Кока кола Скопје, Капацитет на клима комори од воздушна страна,
Погон „Kока кола“ , Ноември 2011

2006

Училиште Емин Дураку, Општина Сарај,
Дијагностичко термовизиско испитување на обвивката на училиштето

2003

Испитување на опрема за заштита од пожар во цементара УСЈЕ-ТИТАН во Скопје

Утврдување на проток на воздух во клима комори на Кока Кола (Пивара Скопје) и подесување на анемостати

Термовизиско испитување на изолацијата на цевководите за пара во ТЕЦ Осломеј

2002

Мерење на проток на ладилна постројка со ултразвучен мерач. Алкалоид

Контрола на карактеристики на котли. ЈКП Водовод и канализација, Скопје

Лабораторија за топлински турбини при Машински факултет Скопје

Scroll to Top