ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Стручна студија за енергетска ефиксаност за потребите на општина Охрид,
Клиент:
Општина Охрид,   3-8.2023

Тригодишна програма за енергетска ефикасност на Општина Боговиње и едногодишен акционен план  за спроведување на мерки за енергетска ефикасност,
Клиент: Општина Боговиње,   4-8.2023

Програма за енергетска ефикасност на општина Гази Баба  (2023 – 2025)
Клиент: Општина Гази Баба,  6.2022-11.2022

Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на општина Илинден,
Клиент: Општина Илинден,   5-9.2022

Локален еколошки акциски план за животна средина ЛЕАП 2022-2027,
Клиент: Општина Демир Капија,   4-9.2022

Програма за енергетска ефикасност за општина Долнени 2023-2025,
Клиент:
Општина Долнени, 2-5.2022

Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на град Скопје за 2022-2024,
 Клиент: град Скопје,   8.2021 – 3.2022

Eнергетски контроли, проценка на статус постоечка ситуација, моделирање на климатски неутрални и енергетски ефикасни технологии: 1. ОУ Ѓорче Петров, 2. ОУ Мирче Ацев, 3. ОУ „Страшо Пинџур“, 4. ОУ Димитар Поп Георгиев Беровски.
Клиент:
УНДП, 8.2021-3.2022

Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на општината Велес за 2022-2024,
 Клиент: Општина Велес, 2-12.2021

Програма за енергетска ефикасност на Општина Гевгелија 2021-2023,
 Клиент:
Општина Гевгелија, 4-7.2021

Енергетска контрола на 11 објекти,
Клиент: Југозападниот плански регион, 4-6.2021

Справување со загадувањето на воздухот во градот Скопје- Енергетска контрола на над 120 објекти во Населба Лисиче, град Скопје,
Клиент: УНДП, Корисник: Град Скопје, 11.2020- 10.2021

Програма за енергетска ефикасност на општина Богданци (2020 – 2022),
Клиент: Општина Богданци, 1-3.2020

Програма за енергетска ефикасност за општина Долнени 2020-2022,
Клиент:
Општина Долнени, 9-11.2020

Енергетска контола и сертификат на Бензинска Пумпна станица со услужен центар на Магистрален пат А1 м.в. Долна Лака КО Прждево, Општина Демир Капија,
Клиент:  ,
10.2019

Програма за енергетска ефикасност на општина Гази Баба  (2019 – 2021),
Клиент: Општина Гази Баба,  9.2018-12.2018

Програма за енергетска ефикасност на општина Берово  (2019 – 2021)
Клиент: Општина Берово,  10.2018-1.2019

Програма за енергетска ефикасност во град Скопје 2018-2020 година,
Клиент: Град Скопје, 8.2017-2.2018

Енергетска контрола за производниот погон на компанијата Раде Кончар Контактори и Релеи,
Клиент: ЕБОР
Корисник:  Раде Кончар Контактори и Релеи, 6.-9.2016

Кампања за штедење на енергија наменета за мали и средни претпријатија и претпријатија-големи потрошувачи на енергија,
Клиент: Министерство за економија на Република Македонија, 6.-12.2016

Општинска програма за енергетска ефикасност – Општина Велес 2016-2018,
Клиент: Општина Велес, 11.2015-02.2016

Eнергетска контрола на потрошувачката на енергија и состојбата на објектот „ПЗУ Специјална болница за хируршки болести – Филип Втори“ во Скопје,
Клиент: Енергосистем, 9.-12.2015

Општинска програма за енергетска ефикасност – Општина Ѓорче Петров 2016-2018
Клиент: Општина Ѓорче Петров, 9.-12.2015

Енергетска контрола и Сертификат за исполнување на минимални енергетски карактеристики за згради за домување објект “Панорама“ за времено сместување на ул. „Салвадор Аљенде“ бб,
7.2015

Тригодишна Програма за енергетска ефикасност на Општина Ѓорче Петров  (2012 – 2015) и изработка на енергетски контроли на 13 објекти,
Клиент:  Општина Ѓорче Петров, 3-6.2012 

Програма за енергетска ефикасност на општина Гази Баба  (2012 – 2015)
Клиент:  Општина Гази Баба, 1-4.2012

3-годишна програма за енергетска ефикасност, едногодишен Акционен план за енергетска ефикасност и енергетска контрола на 17 објекти,
Клиент: Општина Центар, 12.2010-5.2011

Тригодишна Програма за енергетска ефикасност на општина Аеродром  (2011 – 2014)
Корисник: Општина Аеродром, 1-3.2010


Scroll to Top