Обука

2018

Усовршување на енергетски контролори – Петти Курс, Јануари 2018

2017

Усовршување на енергетски контролори – Четврт Курс, Декември 2017

Обука за MVP платформа и нови мерки од BU методологија,11.2017

Усовршување на енергетски контролори – Трет Курс, Октомври 2017

Усовршување на енергетски контролори – Втор Курс, Септември 2017

Усовршување на енергетски контролори – Прв Курс, Јули 2017

Обука за MVP софтверска алатка и 10 нови мерки од BU методологија, 26.05.2017

Методологија “Собирање на податоци“, ЕУ проектот multEE, 3.03.2017

Мерки за смалување енергетска сиромаштија,
EU project REACH, Inteligent Energy, Скопје 17.2.2017

2016

Training for administrators of MVP web tool, Skopje, 10 November 2016

ОТВОРЕН ДЕН – Згради со скоро нула потрошувачка на енергија, 16.06.2016

Методологија “Оддоле-Нагоре“, ЕУ проектот multEE, 30.03.2016

2015

Обука на енергетски контролори – Трет Курс, 2015

2014

Обука на енергетски контролори – Втор Курс, 2014

ПРИРАЧНИК за обука на енергетски контролори

Обука на енергетски контролори – Прв Курс, 2014

Отворен ден Струга 2014

2012

Обука за енергетски контролори со примена на ENSI и EAB софтвер –
Клиент: ENSI од Норвешка, 2012

2011

Обука на технички персонал за управување со систем на соларни колектори во Болниците Штип и Гостивар
Клиент: Светска здравствена организација, 2011

Обука за ученици и наставници: Енергетските ресурси-Виза за зелена иднина Кратово, 2011

2010

UNDP 2010 Training Programme for municipalities,
Project: Mitigating climate change through improving energy efficiency in building sector

2009

КВИЗ – Да ја користиме енергијата разумно;
Натпревар меѓу училишта за примена на мерки за ЕЕ и ОИЕ, Струга 2009

2008

Обука во основни училишта низ Македонија.
2 годишен проект финансиран од ЕВН.
Мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

2007

Мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.
Обука во градинки

2006

Доделување дипломи на првите обучувачи на енергетски контролори. Поздрав од декан на МФС и проректор за наука на УКИМ и амбасадор на Норвешка

2005

Обука на тренери за обука на енергетски контролори, промоција на проектот и 4 дневна обука

2003

Енергетската ефикасност како можност да се намалат трошоците на општините. Свечано отварање Проф. Д-р Димко Кокаровски, заменик министер за финансии и Angela Morin, програм менаџер на Alliance to Save Energy за Европа. Скопје, Маврово, Кавадарци, Кочани


Scroll to Top