ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Тимот на МАЦЕФ тековно ја изработува програма за Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на општината.

Scroll to Top