ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Тимот на МАЦЕФ во 2022 година изработи програма за Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на општината

Scroll to Top