ПРОЕКТИРАЊЕ

МАЦЕФ поседува лиценца Б за проектирање, надзор и ревизија на проекти за машинскии инсталации.

Изработката на проекти и планови за вградување на механички системи во згради, институции и други објекти е дел од нашите услугите за проектирање на машински инсталации. Овие услуги вклучуваат дизајнирање водоводни, електрични и цевководни системи, системи за гаснење пожар, системи за греење, климатизација и вентилација.

Процесот на дизајнирање може да вклучи употреба на компјутерски дизајн (CAD) за создавање 2D или 3D модели на механичките системи, кои се користат за визуелизација и тестирање на дизајнот пред да се имплементира.

Услугите за дизајнирање на механичка инсталација се клучни за да се осигура дека зградите и конструкциите се опремени со ефикасни, ефективни и безбедни механички системи кои ги задоволуваат потребите на станарите и барањата на индустријата.

Scroll to Top