Јавни настапи

Conference: Coming Closer to the European Union Targets: Green deal and Environmental Policies in Kosovo and North Macedonia
09 – 10 November 2022 Prishtina

Работна група “Следење , потврдување и известување за остварени заштеди на енергија преку мерки за енергетска ефикасност, со користење на MVP веб алатка“, Подгорица 2019

Закон за енергетика, Панел дискусија, 14.3.2018

Фотоволтаичните технологии – енергетската иднина на Македонија, Дебата ПлусИнфо, 2018

Мерки за енергетска ефикасност, Интервју, ТВ ТЕЛМА, 10.2017

Дебата “Заштита на животната средина“, ТВ АЛСАТ, 7.2017

Финална конференција ЕУ проект multEE, Виена, 7.2017

Регионално претставување на достигнувањата од ЕУ проект multEE, 7.2017

Работна група на MVP платформа од ЕУ проект multEE, Берлин 03.2017

Moжности за примена на MVP софтверска алатка, ЕУ проект multEE, 6.2017

Дебата на ТВ Нова, Цени за електрична енергија, дистрибуција, увоз на електрична енергија, енергетска ефикасност со фотоволтаични системи, гасовод во Македонија , 7.4.2016

Работна група „Метода за пресметка на заштеди на енергија“,
ЕУ проект multEE, Сарајево 04.2016

ЕU Inteligent Energy Project RePublic_ZEB, Advisory Board,
Sofia, 18-19.02.2016

Искуство од спроведување на мultEE- Horison 2020 проектот во Република Македонија, 01.2016

Декарбонизација на производство на електрична енергија, Стоунбриџ Скопје 2015

Состанок на Advisory Board на ЕУ проектот multEE, Atina 11.2015

Недела на енергетика 2015, Обновување на улично осветлување со ЛЕД светилки

Состанок на Advisory Board на ЕУ проектот multEE, Kaunas, 04.2015

Конференција со донатори за координација на проекти од ОИЕ и ЕЕ, 2014

Признание за најдобрите, достигнувања во секторот на мерки за енергетска ефикасност, составен дел од Недела на енергетика 2014

Недела на енергетика 2013,
Усогласување на законска со подзаконска регулатива

Закон за енергетика, расправа во Министерство за економија, 2013

Недела на енергетика 2012, Конференција: Финансирање на енергетска ефикасност и обновлива енергија, Ретроспектива и развојни препораки

Недела на енергетика 2011,
Конференција: Ние инвестираме во ЕЕ објекти – а Вие?

Регионална конференција Финансирање на Проекти од Енергетска Ефикасност и Обновливи Извори на Енергија, МАНУ, 29-30.10.2009

Недела на енергетика, Македонија 2009

Денови на енергетика – Регионална соработка, МАНУ 2008

Енергетска ефикасност и обновливи извори, Советување 2008

BISE- Sustainable Energy Week, Brisel 2008

Советување Енергија и локална самоуправа, МАНУ 2007

Недела на енергетика со придружена изложба на опрема 2007,
Машински факултет Скопје

Конференција – Инвестиции во општините, УСАИД 2007

Local Renewables Freiburg, 13-15.06.2007
Град со највисока примена на Обновливи извори. Прва зграда за живеење која ротира и го следи сонцето.

Forum Povery Reduction Strategies, Презентиран реферат, 2007 Atina

Системи за греење, вентилација и климатизација,
Работилница во Стопанска комора, 2007

Отворен ден за студенти Машински факултет 2006, Промоција на МАЦЕФ

Енергетски самит- гасификација, Београд 2006

Денови на енергетика, 4-6.04.2006

Втор ден

Форум – НЕ за продажба на ЕСМ, Битола 2006

Eнергетската ефикасност = заштита на околината = пат кон Европа
4та годишна средба на еколошките невладини организации во Република Македонија

Форум ЗА или ПРОТИВ продажба на ЕСМ, Скопје 2003

Недела на енергетика, 19-24 мај 2004

Втор ден

Трет ден

Четврти ден

Посета на Weishaupt, Germany

Koчани, Годишно собрание  МАГА – 2003

ТВ Дебата – Енергетиката во Македонија

Меѓународно советување, Енергетика Ефикасност Екологија Економија, ЗЕМАК Струга 2002

Меѓународна работилница MACEF RENEUER, Струга 2002


Scroll to Top